PDA

View Full Version : Názvy rybDorian
23-09-2013, 21:31
Seřazeno podle českého názvu:

Afrotetra Forskĺllova */* Elongate Tigerfish
Akara dvouskvrnná */* Black Acara
Amuřice Hoevenova */* Mad Barb
Anténovec paranánský */* Spotted Sorubim
Arapaima velká */* Arapaima
Arowana zlatá */* Golden Arowana
Binga tygří */* Goliath Tigerfish
Blatňák menší */* Eastern Mudminnow
Candát obecný */* Zander
Candát severoamerický */* Walleye
Cejn velký */* Bream
Cichlida */* Peacock Bass
Cípal pyskatý */* Thicklip Grey Mullet
Čtverzubec */* Puffer Fish
Gurama velká */* Giant Gourami
Hadohlavec červený */* Giant Snakehead
Havýš hladký */* Smooth Trunkfish
Havýš plástevný */* Honeycomb Cowfish
Hlaváč */* Freshwater Goby
Hlavačka */* Sleepy Cod
Hořavka duhová */* Bitterling
Hrouzkovka skvrnoploutvá */* Chinese False Gudgeon
Hřebenáč paví */* Pike Cichlid
Chimérovka tasmánská */* Elephantfish
Chňapal */* Wenchman
Chňapal červený */* Red Snapper
Chobotnice pobřežní */* Common Octopus
Chrochtal modropásý */* Blue Striped Grunt
Jelec proudník */* Common Dace
Jelec tloušť */* European Chub
Jeseter čínský */* Chinese Sturgeon
Jeseter jezerní */* Lake Sturgeon
Kanic bělopruhý */* Nassau Grouper
Kanic modroskvrnný */* Coral Hind
Kanic písmenkový */* Painted Comber
Kapr obecný */* Common Carp
Kapr zlatý */* Goldcarp
Kaprovec velkoústý */* Bigmouth Buffalo
Karas Lví hlava */* Lionhead Goldfish
Karas obecný */* Crucian Carp
Karas zlatý */* Goldfish
Katla obecná */* Catla
Keříčkovec červenolemý */* North African Catfish
Klaun očkatý */* Clownfish
Koruška maloústá */* Pond Smelt
Koryféna velká */* Common Dolphinfish
Kostlín obrovský */* Alligator Gar
Kostlín skvrnitý */* Gar
Kranas duhový */* Rainbow Runner
Kranas mosazopruhý */* Bigeye Scad
Kranas obecný */* Horse Mackeral
Krunýřovec guyanský */* Suckermouth Catfish
Křížovec dlouhoploutvý */* Ariidae
Kujaba brazilská */* Golden Dorado
Latimérie podivná */* Coelacanth
Leskyně skvrnitá */* Opah
Letoun středomořský */* Flying Fish
Limanda obecná */* Dab
Lín obecný */* Tench
Lipan podhorní */* Grayling
Losos čavyča */* Chinook Salmon
Losos gorbuša */* Pink Salmon
Losos masu */* Cherry Salmon
Losos nerka */* Sockeye Salmon
Losos obecný */* Common Salmon
Marlín modrý */* Blue Marlin
Měsíčník svítivý */* Ocean Sunfish
Mořan zlatý */* Goldsilk Bream
Mořčák evropský */* Sea Bass
Muréna jávská */* Giant Moray
Nožovec velký */* Clown Featherback
Okoun říční */* European Perch
Okoun žlutý */* Yellow Perch
Okounek černý */* Smallmouth Bass
Okounek pstruhový */* Largemouth Bass
Okounek tmavoskvrnný */* Spotted Bass
Ostenec sargasový */* Sargassum Triggerfish
Ostnatec zmijí */* Lesser Weever
Ostnatec skvrnkovaný */* Weever Fish
Ostnovec skvrnoocasý */* Tailspot Ctenopoma
Pangas velký */* Mekong Giant Catfish
Paokoun mramorovaný */* Murray Cod
Paokoun zlatavý */* Golden Perch
Parma obecná */* Barbel
Parma velkotlamá */* Largemouth Yellowfish
Pasumec elektrický */* Electric Catfish
Paúhoř elektrický */* Electric Eel
Perlín ostrobřichý */* Common Rudd
Perutýn ohnivý */* Lionfish
Pilohřbetec malošupinatý */* Siamese Tigerfish
Piloun mnohozubý */* Green Sawfish
Piraňa obecná */* Piranha
Piraňa rostlinožravá */* Tambaqui
Plachetník širokoploutvý */* Sailfish
Platýs bradavičnatý */* European Flounder
Platýz */* Olive Flounder
Ploskozubec duhový */* Rainbow Parrotfish
Pomčík ohnivý */* Flame Angelfish
Pomec černý */* French Angelfish
Pomec modročelý */* Queen Angelfish
Pstruh aguabonita */* Golden Trout
Pstruh duhový */* Rainbow Trout
Pstruh obecný */* Brown Trout
Pyskoun perlový */* Pearly Razorfish
Rejnok říční */* Occelate River Stingray
Rejnok severní */* Sailray
Robalo nilský */* Nile Perch
Ropušnice malá */* Red Scorpionfish
Rypoun úhořovitý */* Cornish Jack
Sardinka oblá */* Sardinella
Sekavec vepřorypý */* Horseface Loach
Siven americký */* Brook Trout
Siven malma */* Dolly Varden
Siven severní */* Arctic Char
Sleď obecný */* Atlantic Herring
Slunečnice červenooká */* Rock Bass
Slunečnice malá */* Orangespotted Sunfish
Slunečnice velkoploutvá */* Bluegill
Smuha chrochtavá */* Freshwater Drum
Soltýn barakuda */* Barracuda
Strašík maloústý */* Barreleye
Sumčík stříbřitý */* African Butter Catfish
Sumec velký */* Wels Catfish
Sumeček černý */* Black Bullhead
Štika obecná */* Pike
Tarpon atlantský */* Tarpon Atlantic
Tkaničnice stříbřitá */* Silver Scabbardfish
Tlamoun nilský */* Nile Tilapia
Tlamovec Livingstonův */* Livingston's Cichlid
Treska skvrnitá */* Haddock
Tuňák obecný */* Atlantic Bluefin Tuna
Tygří ryba */* Tiger Trout
Úhoř */* Eel
Úhořovec mořský */* European Conger
Útesník pruhovaný */* Sergeant Major
Úzkotlamka cejnovitá */* Marbled Headstander
Vějířovka černoploutvá */* Blackfin Pearlfish
Velkotlamec Johnsonův */* Humpback Anglerfish
Veslonos americký */* Paddlefish
Vidlatka tuňákovitá */* Leerfish
Vlkouš obecný */* Atlantic Wolffish
Vranka mnohoostná */* Deepwater Sculpin
Vrubozubec paví */* Oscar
Vřeténka mandarín */* Mandarinfish
Vyza malá */* Kaluga Sturgeon
Vyza velká */* Beluga Sturgeon
Zako japonský */* Pale Chub
Zubatice makrelová */* Payara
Žabohlavec surinamský */* Pacuma Toadfish
Žralok */* Shark
Žralok kladivoun */* Hammerhead Shark
Žralok psí */* Tope Shark


Seřazeno podle anglického názvu:

African Butter Catfish */* Sumčík stříbřitý
Alligator Gar */* Kostlín obrovský
Arapaima */* Arapaima velká
Arctic Char */* Siven severní
Ariidae */* Křížovec dlouhoploutvý
Atlantic Bluefin Tuna */* Tuňák obecný
Atlantic Herring */* Sleď obecný
Atlantic Wolffish */* Vlkouš obecný
Barbel */* Parma obecná
Barracuda */* Soltýn barakuda
Barreleye */* Strašík maloústý
Beluga Sturgeon */* Vyza velká
Bigeye Scad */* Kranas mosazopruhý
Bigmouth Buffalo */* Kaprovec velkoústý
Bitterling */* Hořavka duhová
Black Acara */* Akara dvouskvrnná
Black Bullhead */* Sumeček černý
Blackfin Pearlfish */* Vějířovka černoploutvá
Blue Marlin */* Marlín modrý
Blue Striped Grunt */* Chrochtal modropásý
Bluegill */* Slunečnice velkoploutvá
Bream */* Cejn velký
Brook Trout */* Siven americký
Brown Trout */* Pstruh obecný
Catla */* Katla obecná
Clown Featherback */* Nožovec velký
Clownfish */* Klaun očkatý
Coelacanth */* Latimérie podivná
Common Carp */* Kapr obecný
Common Dace */* Jelec proudník
Common Dolphinfish */* Koryféna velká
Common Octopus */* Chobotnice pobřežní
Common Rudd */* Perlín ostrobřichý
Common Salmon */* Losos obecný
Coral Hind */* Kanic modroskvrnný
Cornish Jack */* Rypoun úhořovitý
Crucian Carp */* Karas obecný
Dab */* Limanda obecná
Deepwater Sculpin */* Vranka mnohoostná
Dolly Varden */* Siven malma
Eastern Mudminnow */* Blatňák menší
Eel */* Úhoř
Electric Catfish */* Pasumec elektrický
Electric Eel */* Paúhoř elektrický
Elephantfish */* Chimérovka tasmánská
Elongate Tigerfish */* Afrotetra Forskĺllova
European Conger */* Úhořovec mořský
European Flounder */* Platýs bradavičnatý
European Chub */* Jelec tloušť
European Perch */* Okoun říční
Flame Angelfish */* Pomčík ohnivý
Flying Fish */* Letoun středomořský
French Angelfish */* Pomec černý
Freshwater Drum */* Smuha chrochtavá
Freshwater Goby */* Hlaváč
Gar */* Kostlín skvrnitý
Giant Gourami */* Gurama velká
Giant Moray */* Muréna jávská
Giant Snakehead */* Hadohlavec červený
Goldcarp */* Kapr zlatý
Golden Arowana */* Arowana zlatá
Golden Dorado */* Kujaba brazilská
Golden Perch */* Paokoun zlatavý
Golden Trout */* Pstruh aguabonita
Goldfish */* Karas zlatý
Goldsilk Bream */* Mořan zlatý
Goliath Tigerfish */* Binga tygří
Grayling */* Lipan podhorní
Green Sawfish */* Piloun mnohozubý
Haddock */* Treska skvrnitá
Hammerhead Shark */* Žralok kladivoun
Honeycomb Cowfish */* Havýš plástevný
Horse Mackeral */* Kranas obecný
Horseface Loach */* Sekavec vepřorypý
Humpback Anglerfish */* Velkotlamec Johnsonův
Cherry Salmon */* Losos masu
Chinese False Gudgeon */* Hrouzkovka skvrnoploutvá
Chinese Sturgeon */* Jeseter čínský
Chinook Salmon */* Losos čavyča
Kaluga Sturgeon */* Vyza malá
Lake Sturgeon */* Jeseter jezerní
Largemouth Bass */* Okounek pstruhový
Largemouth Yellowfish */* Parma velkotlamá
Leerfish */* Vidlatka tuňákovitá
Lesser Weever */* Ostnatec zmijí
Lionfish */* Perutýn ohnivý
Lionhead Goldfish */* Karas Lví hlava
Livingston's Cichlid */* Tlamovec Livingstonův
Mad Barb */* Amuřice Hoevenova
Mandarinfish */* Vřeténka mandarín
Marbled Headstander */* Úzkotlamka cejnovitá
Mekong Giant Catfish */* Pangas velký
Murray Cod */* Paokoun mramorovaný
Nassau Grouper */* Kanic bělopruhý
Nile Perch */* Robalo nilský
Nile Tilapia */* Tlamoun nilský
North African Catfish */* Keříčkovec červenolemý
Occelate River Stingray */* Rejnok říční
Ocean Sunfish */* Měsíčník svítivý
Olive Flounder */* Platýz
Opah */* Leskyně skvrnitá
Orangespotted Sunfish */* Slunečnice malá
Oscar */* Vrubozubec paví
Pacuma Toadfish */* Žabohlavec surinamský
Paddlefish */* Veslonos americký
Painted Comber */* Kanic písmenkový
Pale Chub */* Zako japonský
Payara */* Zubatice makrelová
Peacock Bass */* Cichlida
Pearly Razorfish */* Pyskoun perlový
Pike */* Štika obecná
Pike Cichlid */* Hřebenáč paví
Pink Salmon */* Losos gorbuša
Piranha */* Piraňa obecná
Pond Smelt */* Koruška maloústá
Puffer Fish */* Čtverzubec
Queen Angelfish */* Pomec modročelý
Rainbow Parrotfish */* Ploskozubec duhový
Rainbow Runner */* Kranas duhový
Rainbow Trout */* Pstruh duhový
Red Scorpionfish */* Ropušnice malá
Red Snapper */* Chňapal červený
Rock Bass */* Slunečnice červenooká
Sailfish */* Plachetník širokoploutvý
Sailray */* Rejnok severní
Sardinella */* Sardinka oblá
Sargassum Triggerfish */* Ostenec sargasový
Sea Bass */* Mořčák evropský
Sergeant Major */* Útesník pruhovaný
Shark */* Žralok
Siamese Tigerfish */* Pilohřbetec malošupinatý
Silver Scabbardfish */* Tkaničnice stříbřitá
Sleepy Cod */* Hlavačka
Smallmouth Bass */* Okounek černý
Smooth Trunkfish */* Havýš hladký
Sockeye Salmon */* Losos nerka
Spotted Bass */* Okounek tmavoskvrnný
Spotted Sorubim */* Anténovec paranánský
Suckermouth Catfish */* Krunýřovec guyanský
Tailspot Ctenopoma */* Ostnovec skvrnoocasý
Tambaqui */* Piraňa rostlinožravá
Tarpon Atlantic */* Tarpon atlantský
Tench */* Lín obecný
Thicklip Grey Mullet */* Cípal pyskatý
Tiger Trout */* Tygří ryba
Tope Shark */* Žralok psí
Walleye */* Candát severoamerický
Weever Fish */* Ostnatec skvrnkovaný
Wels Catfish */* Sumec velký
Wenchman */* Chňapal
Yellow Perch */* Okoun žlutý
Zander */* Candát obecný